DUYURU
Tarih: 10.01.2022| Okunma Sayısı: 3107

SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

 

 

            Baro Başkanlığımız tarafından üç personel(işçi) alımı gerçekleştirilecektir. Başvurucuların iletişim numaralarını da içeren başvuru belgelerini Siirt Barosu Başkanlığı’na  ulaştırmaları zorunludur.

 

Başvurucularda bulunması gereken zorunlu kriterler:

1- Askerlik görevini yapmış olmak (Erkek  başvurucular için)

2- Otuz (30) yaşını tamamlamamış olmak

3- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

4- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

6- En az Ön lisans veya Lisans mezunu olmak

Başvurucularda bulunması durumunda tercih nedeni olabilecek kriterler:

1- Bilgisayar ve Office programları kullanımında yetkin olmak

2- Grafik Tasarımı bölümü mezunu olmak veya Grafikerlik hususunda yetkin olmak

3- İyi düzeyde Teknik ve Elektronik bilgiye sahip olmak

4- İngilizce biliyor olmak

 

Başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler :

1- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi

3- İletişim bilgilerini de içeren CV

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığına ilişkin belge

5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

6- 2 adet biyometrik fotoğraf  

7- Sürücü belgesinin fotokopisi

8- Bilgisayar kullanımı, Office programları ve Grafikasyon alanında yetkinlik varsa buna ilişkin belgeler

9- Sabıka kaydı örneği

Başvurunun yeri ve tarihi:

Adaylar mülakata katılabilmek için; Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 10/01/2022-17/01/2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde Siirt Barosu Başkanlığına müracaatlarını yapabileceklerdir. Adaylar başvuru belgelerini şahsen Siirt Barosu Hizmet Binası adresine getirerek başvuru yapabileceklerdir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Diğer hususlar:

Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin alımları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

 

30.11.2022
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.