KADIN HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 8.09.2022| Okunma Sayısı: 6812

KADIN HAKLARI KOMİSYONU

Av. Fatma ELÇİÇEK (Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Av. Ayşe EKİNCİ

Av. Ayşegül YÜREK

Av. Gülcan ATABAY

Av. Gulan GÖK AYDIN

Av. Muhammed AKSU

Av. Ruhat DÜNDAR

Av. Sadiye POLAT

Av. Seher ÖZALP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

 

SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

KADIN HAKLARI KOMİSYONU

 

  Siirt Barosunun 07.10.2018 tarihli 10. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 06.11.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararıyla ''Kadınların haklarını öğrenmeleri ve kullanmalarını sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü danışmanlık hizmeti verilmesi, Evrensel hukuk ölçeğinde, adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin belirlenmesi ve savunulması, Kadının insan hakları mücadelesine kamuoyu desteği sağlamak amacıyla, aynı amaca hizmet eden diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak eylem planları oluşturup uygulamaya konulması, Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda, uygulamadan doğan zorlukların giderilmesi amacıyla gerektiğinde hakim ve savcılarla temasa geçerek, emniyet görevlilerine, adli hekimlere yönelik broşür hazırlamak ve dağıtmak, Amaca uygun toplantılar, eğitim amaçlı çalışmalar, panel ve konferanslar düzenlemek, komisyonun amacı ve ilkleri doğrultusunda Baro Başkanlığını bilgilendirerek gerektiğinde basın açıklaması yapmak, TÜBAKKOM kuruluş amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürütülmesi, bu amaçla TÜBAKKOM  toplantılarına Siirt Barosunu temsilen katılınması'' amacıyla Kadın Hakları Komisyonu kurulmuştur.

 

30.11.2022
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.