CMK KOMİSYONU
Tarih: 14.09.2022| Okunma Sayısı: 6035

CMK KOMİSYONU

Av. Ahmet ŞEN (64) (Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Av. Abdurrahman ER

Av. Adnan TOPRAK

Av. Aydın BEYTEKİN

Av. Hicret AYMAN

Av. Mahmut SÜZGÜN

Av. Mehmet Ceren VAROL

Av. Musab TETİK

Av. Rodi BİLEK

Av. Sadiye POLAT

Av. Salih DEMİR

Av. Semih OKAY

Av. Tuba TEMİZ

Av. Tuğçe Şeyma EKİNCİ

Av. Veysel KELEŞ

Av. Yunus KAÇAR

 

    SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI 

                                  CMK KOMİSYONU 

 Siirt Barosunun 07.10.2018 tarihli 10. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 06.11.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararıyla;''Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak, CMK hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak, Hukuka, Avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Komisyonunca belirlenen veya belirlenecek iç yönerge, kurala ve ilkelere aykırı davranan gönüllü avukat, CMK zorunlu müdafi ve CMK personelleri hakkında inceleme yaparak, gerekli gördüğünde yaptırım uygulanması için Baro yönetim kuruluna öneride bulunmak, Müdafii olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini Baro Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlemek, zorunlu müdafi ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönetmelik çıkarmak veya yönetmelik değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak, CMK uygulamaları konusunda çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak, CMK listelerinde görev alan avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Baro Yönetim Kurulu'ndan destek istemek, yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu'na sunulacak raporlar içeriği hakkında karar vermek, gerektiğinde diğer komisyonlara bilgi ve çalışmalarında destek vermek, C.M.K. uygulamasında Baro Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek, OCAS müdafi atama sistemiyle ilgili uygulamada çıkan sorunları çözmek, yenileme ve sistem güncellemesiyle ilgili Baro yönetimine öneriler sunmak amacıyla''  CMK Komisyonu kurulmuştur.

30.11.2022
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.