CMK KOMİSYONU
Tarih: 13.01.2023| Okunma Sayısı: 8032

CMK KOMİSYONU

Av. Fatih KAYAR

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Meryem Betül ERSOY

Üye

Av. Muhammed AKSU

Üye

Av. Yusuf ETİZ

Üye

Av. Buşra BATUR

Üye

Av. Abdurrahman ER

Üye

Av. Bayram SİZER

Üye

Av. Ahmet ERZEN

Üye

Av. Mahmut SÜZGÜN

Üye

Av. Vedat KELEŞ

Üye

Av. Berkay YILMAZ

Üye

Av. Ayşe Can ŞENOL

Üye

Av. Şaban OLĞAÇ

Üye

Av. Dilşan ÖZEL

Üye

Av. Narin BİLEK

Üye

Av. Musa YILDIZ

Üye

Stj. Av. Mehmet Kadir AHI

Üye

Stj. Av. Baran ÇAKIR

Üye

Stj. Av. Nurettin BEYHAN

Üye

Stj. Av. Hatice YILDIRIM

Üye

Stj. Av. Muharrem EREN

Üye

Stj. Av. Emrullah ERTAN

Üye


 

    SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI 

CMK KOMİSYONU 

Siirt Barosu Yönetim Kurulu kararıyla; ''Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak, CMK hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak, Hukuka, Avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Komisyonunca belirlenen veya belirlenecek iç yönerge, kurala ve ilkelere aykırı davranan gönüllü avukat, CMK zorunlu müdafi ve CMK personelleri hakkında inceleme yaparak, gerekli gördüğünde yaptırım uygulanması için Baro yönetim kuruluna öneride bulunmak, Müdafii olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini Baro Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlemek, zorunlu müdafi ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönetmelik çıkarmak veya yönetmelik değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak, CMK uygulamaları konusunda çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak, CMK listelerinde görev alan avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Baro Yönetim Kurulu'ndan destek istemek, yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu'na sunulacak raporlar içeriği hakkında karar vermek, gerektiğinde diğer komisyonlara bilgi ve çalışmalarında destek vermek, C.M.K. uygulamasında Baro Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek, OCAS müdafi atama sistemiyle ilgili uygulamada çıkan sorunları çözmek, yenileme ve sistem güncellemesiyle ilgili Baro yönetimine öneriler sunmak amacıyla''  CMK Komisyonu kurulmuştur.

 

 

CMK Komisyonu Yönergesi (İNDİR)

 

26.05.2024
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.