İNSAN HAKLARI MERKEZİ
Tarih: 13.01.2023| Okunma Sayısı: 1208

 

İNSAN HAKLARI MERKEZİ

Av. Serhat SİZER

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Songül SÜZGÜN

Koordinatör

Av. İdris AYDİN

Üye

Av. Mirzan AY

Üye

Av. Selim GEZER

Üye

Av. Mehmet SATICI

Üye

Av. Orhan ÇELİK

Üye

Av. Barış URAS

Üye

Av. Nadir ŞENER

Üye

Av. Esin Tuba ÇİLTAŞ

Üye

Av. Yunus KAÇAR

Üye

 

 SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

 

İNSAN HAKLARI MERKEZİ

 

Siirt Barosu İnsan Hakları Merkezi, ‘’İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası  hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak, hukuk alanına ve İnsan Hakları Hukuku'na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı, basın açıklaması ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, Ulusal üstü planda hukuk ve insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, İnsan haklarına ilişkin konularda çalışmalar yapmak,  meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak’’ amacıyla kurulmuştur.

 

Siirt Barosu İnsan Hakları Merkezi Yönergesi İNDİR

 

26.05.2024
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.