STAJ EĞİTİM KOMİSYONU

STAJ EĞİTİM KOMİSYONU

Av. Mehmet Vafi BENEK

Av. Mehmet Mustafa KIZILAY

Av. Mehmet Şakir YARAR

Av. Salih TÜRKMEN

Av. Mücahit YÜKNÜ

Av. Veysel KELEŞ

Av. Mesut YÜREK

Av. Ferdi GÜL

 Siirt Barosunun 07.10.2018 tarihli 10. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 06.11.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararıyla; Stajyerlerin TBB Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda   mesleğe hazırlanmasını sağlamak, Stajyerler ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak, Stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek, Stajyerler-Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin avukat yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak,,Staj konferanslarını ve seminer çalışmalarını düzenlemek, Stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri ilgili diğer komisyonlarla ile birlikte düzenlemek, Stajyerlerin sorunlarına çözüm üretmek, Avukatlık Stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi ve iyileştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek, Stajın yasalara, yönetmeliklere ve meslek kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını ve stajyerin yetişme koşullarını denetlemek ve gerektiğinde ilgilileri uyarmak ve stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak''  amacıyla Staj Eğitim  Komisyonu kurulmuştur.