CMK KOMİSYONU

CMK. KOMİSYONU

Av. Sinan AY

Av. Mücahit YÜKNÜ

Av. Fatih KAYAR

Av. Uğur ELMA

Av. Musab TETİK

Av. Mehmet Emin İŞİYOK

Av. Muhlis DÜNDAR

Av. Abdullah ELİNÇ

Av. Ferdi GÜL

Av. Meryem Betül ERSOY

Av. Mesut YÜREK

 

 Siirt Barosunun 07.10.2018 tarihli 10. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 06.11.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararıyla;''Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak, CMK hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak, Hukuka, Avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Komisyonunca belirlenen veya belirlenecek iç yönerge, kurala ve ilkelere aykırı davranan gönüllü avukat, CMK zorunlu müdafi ve CMK personelleri hakkında inceleme yaparak, gerekli gördüğünde yaptırım uygulanması için Baro yönetim kuruluna öneride bulunmak, Müdafii olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini Baro Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlemek, zorunlu müdafi ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönetmelik çıkarmak veya yönetmelik değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak, CMK uygulamaları konusunda çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak, CMK listelerinde görev alan avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Baro Yönetim Kurulu'ndan destek istemek, yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu'na sunulacak raporlar içeriği hakkında karar vermek, gerektiğinde diğer komisyonlara bilgi ve çalışmalarında destek vermek, C.M.K. uygulamasında Baro Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek, OCAS müdafi atama sistemiyle ilgili uygulamada çıkan sorunları çözmek, yenileme ve sistem güncellemesiyle ilgili Baro yönetimine öneriler sunmak amacıyla''  CMK Komisyonu kurulmuştur.