SPOR KÜLTÜR VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

SPOR KÜLTÜR VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOM.

Av. Mehmet Vafi BENEK

Av. Selim GEZER

Av. Aydın BEYTEKİN

Av. Salih DEMİR

Av. Mehmet YÜREK

Av. Ali Yusuf ERDEN

Av. Vedat AYDIN

Av. Veysel KELEŞ

 

             Siirt Barosunun 07.10.2018 tarihli 10. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 06.11.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararıyla; Baroya mensup meslektaşlar arasında dayanışma ve işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile Siirt Barosu adına yapılacak faaliyetlerin organizasyonunun ve gerçekleştirilmesinin sağlanması, Bu kapsamda; 

*Anket çalışmaları yapılması,

*Sportif faaliyetler düzenlenmesi (futbol, basketbol vs. takımlarının kurulması)

*Sosyal faaliyetler düzenlenmesi ( gezi,yemek vs.)

*Sosyal sorumluluk projelerine iştirak edilmesi

*Kültürel faaliyetler düzenlenmesi (konf.,panel vb)

*Sanatsal faaliyetler düzenlenmesi ( tiyatro, sinema, konser vb.)

*Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında kulüplerin organize edilmesi

*Gündemi izleyerek belirlenecek diğer çalışmaların yapılması ve vb. bu konularda diğer barolar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, bu konuda gerekli planlama ve koordinasyonu sağlamak'' amacıyla Spor, Kültür ve Sosyal Etkinlikler  Komisyonu kurulmuştur.