KADIN HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 13.01.2023 | Okunma Sayısı: 8187

KADIN HAKLARI MERKEZİ

Av. Ayşegül YÜREK ERTEKİN

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Koordinatör)

Av. Gülcan ATABAY YÜREK

Başkan

Av. Gulan GÖK AYDIN

Üye

Av. Ayşe EKİNCİ DÜLEK

Üye

Av. Cihan ÖZENÇ

Üye

Av. Aydın BEYTEKİN

Üye

Av. Veysel NAS

Üye

Av. Harun ŞEN

Üye

Av. Yahya ÇELİK

Üye

Av.Zehra UGAR

Üye

Av. Songül SÜZGÜN

Üye

Av. Seher ÖZALP

Üye

Av. Ramlagül ERKOYUNCU

Üye

Stj. Av. Buşra TANIK

Üye

 

 

 SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

 

SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

KADIN HAKLARI MERKEZİ

 

Siirt Barosu Kadın Hakları Merkezi  ''Kadınların haklarını öğrenmeleri ve kullanmalarını sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü danışmanlık hizmeti verilmesi, Evrensel hukuk ölçeğinde, adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin belirlenmesi ve savunulması, Kadının insan hakları mücadelesine kamuoyu desteği sağlamak amacıyla, aynı amaca hizmet eden diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak eylem planları oluşturup uygulamaya konulması, Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda, uygulamadan doğan zorlukların giderilmesi amacıyla gerektiğinde hakim ve savcılarla temasa geçerek, emniyet görevlilerine, adli hekimlere yönelik broşür hazırlamak ve dağıtmak, Amaca uygun toplantılar, eğitim amaçlı çalışmalar, panel ve konferanslar düzenlemek, komisyonun amacı ve ilkleri doğrultusunda Baro Başkanlığını bilgilendirerek gerektiğinde basın açıklaması yapmak, TÜBAKKOM kuruluş amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürütülmesi, bu amaçla TÜBAKKOM  toplantılarına Siirt Barosunu temsilen katılması'' amacıyla kurulmuştur.

 

Kadın Hakları Merkezi Yönergesi (İNDİR)

 

 

23.07.2024
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.