İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 19.11.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 8252

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

Av. Mirzan AY

Av. Selim GEZER

Av. Ahmet ŞEN (101 )

Av. Engin GÜNEŞ

Av. Gülan GÖK

Av. Mehmet Emin İŞİYOK

Av. Vedat ŞEKER

Av. Ali Yusuf ERDEN

Av. Ahmet TARDU

Av. Oktay DALĞALI

Av. Ata AYDIN

 

           Siirt Barosunun 07.10.2018 tarihli 10. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 06.11.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararıyla; İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası  hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak, hukuk alanına ve İnsan Hakları Hukuku'na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, Ulusal üstü planda hukuk ve insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, İnsan haklarına ilişkin konularda çalışmalar yapmak,  meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak, amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak'' amacıyla İnsan Hakları Komisyonu kurulmuştur.

 

05.10.2023
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.