CMK Komisyonu
Tarih: 4.01.2017| Okunma Sayısı: 2114

 CMK  KOMİSYONU

  

Av. Muhammed ALPTEKİN

Av. M.Mustafa KIZILAY

Av. Nigar OKÇU

Av. Uğur ELMA

Av. Salih DEMİR

Av. Musab TETİK

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 CMK KOMİSYONU
 
             Siirt Barosunun 08.10.2016 tarihli 9. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 11.11.2016 tarih ve 2016/146 sayılı kararıyla; ''Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak, CMK hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak, Hukuka, Avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Komisyonunca belirlenen veya belirlenecek iç yönerge, kurala ve ilkelere aykırı davranan gönüllü avukat, CMK zorunlu müdafi ve CMK personelleri hakkında inceleme yaparak, gerekli gördüğünde yaptırım uygulanması için Baro yönetim kuruluna öneride bulunmak, Müdafii olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini Baro Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlemek, zorunlu müdafi ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönetmelik çıkarmak veya yönetmelik değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak, CMK uygulamaları konusunda çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak, CMK listelerinde görev alan avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Baro Yönetim Kurulu'ndan destek istemek, yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu'na sunulacak raporlar içeriği hakkında karar vermek, gerektiğinde diğer komisyonlara bilgi ve çalışmalarında destek vermek, C.M.K. uygulamasında Baro Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek, OCAS müdafi atama sistemiyle ilgili uygulamada çıkan sorunları çözmek, yenileme ve sistem güncellemesiyle ilgili Baro yönetimine öneriler sunmak amacıyla''  CMK Komisyonu kurulmuştur.

 

12.12.2018
AV. NİZAM DİLEK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.