Cezaevi İzleme Komisyonu
Tarih: 19.11.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 3365

 

CEZAEVİ İZLEME  KOMİSYONU
 

Av. Kenan BİLGE

Av. Mehmet ŞAKİR YARAR

Av. Necmettin EVİNÇ

Av. Cihan TOPRAK

Av. Mehmet SATICI

Av. Ayhan BİNGÖL

Av. Amine EVCİL

                                              

 

 

 

 

 

 

                                              

 

           

 
 
 
 
 
CEZAEVİ İZLEME  KOMİSYONU

 

            Siirt Barosunun 08.10.2016 tarihli 9. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 11.11.2016 tarih ve 2016/146 sayılı kararıyla; ''Ceza infaz kurumlarına girmesiyle beraber birçok hakkını kullanamayan hükümlü ve tutukluların insan olma onuru bir hak olarak varlığını devam ettirdiğinden ceza infaz kurumuna kabulünden başlayarak tahliyeye kadar insan onuruna uygun bir şekilde davranılması için çalışmalarda bulunmak, Baroya başvuru yapan hükümlü ve tutukluya hakları ve sorumlulukları konusunda (disiplin kuralları,bilgi edinme ve şikayet edebilme yolları vb ) bilgi verilmesini sağlamak,  gerektiğinde cezaevlerine yapılacak ziyaretlerde komisyon üyeleri tarafından daha önce hazırlanan broşürlerle beraber mahpuslara haklarını anlatmak, bu kapsamda cezaevleri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, avukatların cezaevlerinde yaşadıkları sorunların tespiti ile birlikte yaşanılan hak ihlalleriyle ilgili olarak yasal başvuruların yapılması ve meslek sorunu yaşayan avukatlarla dayanışma içerisinde olunmasının sağlanması, Komisyon üyeleri tarafından ziyaret edilen cezaevi ve gözaltı birimlerinin insan hakları gereklerine uygunluğunun denetimini sağlamaya yönelik tespit ve değerlendirmeleri içeren raporların hazırlanması ve muhafaza edilmesi, Hukuka aykırı hükümler içeren ve bu nedenle gerek avukatların ve gerekse mahpusların hak ihlallerine uğramasına neden olan yasa, yönetmelik ve tüzüklerin iptali ve anayasaya aykırılıkları konusunda çalışmalar yapmak'' amacıyla Cezaevi İzleme   Komisyonu kurulmuştur.

 

12.12.2018
AV. NİZAM DİLEK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.