CEZAEVİ İZLEME KOMİSYONU
Tarih: 19.11.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 5335

 

CEZAEVİ İZLEME KOMİSYONU

Av. Cihan TOPRAK

Av. Mirzan AY

Av. Mehmet Vafi BENEK

Av. Ayşe EKİNCİ

Av. Ata AYDIN

Av. Mehmet SATICI

Siirt Barosunun 07.10.2018 tarihli 10. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 06.11.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararıyla; ''Ceza infaz kurumlarına girmesiyle beraber birçok hakkını kullanamayan hükümlü ve tutukluların insan olma onuru bir hak olarak varlığını devam ettirdiğinden ceza infaz kurumuna kabulünden başlayarak tahliyeye kadar insan onuruna uygun bir şekilde davranılması için çalışmalarda bulunmak, Baroya başvuru yapan hükümlü ve tutukluya hakları ve sorumlulukları konusunda (disiplin kuralları,bilgi edinme ve şikayet edebilme yolları vb ) bilgi verilmesini sağlamak,  gerektiğinde cezaevlerine yapılacak ziyaretlerde komisyon üyeleri tarafından daha önce hazırlanan broşürlerle beraber mahpuslara haklarını anlatmak, bu kapsamda cezaevleri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, avukatların cezaevlerinde yaşadıkları sorunların tespiti ile birlikte yaşanılan hak ihlalleriyle ilgili olarak yasal başvuruların yapılması ve meslek sorunu yaşayan avukatlarla dayanışma içerisinde olunmasının sağlanması, Komisyon üyeleri tarafından ziyaret edilen cezaevi ve gözaltı birimlerinin insan hakları gereklerine uygunluğunun denetimini sağlamaya yönelik tespit ve değerlendirmeleri içeren raporların hazırlanması ve muhafaza edilmesi, Hukuka aykırı hükümler içeren ve bu nedenle gerek avukatların ve gerekse mahpusların hak ihlallerine uğramasına neden olan yasa, yönetmelik ve tüzüklerin iptali ve anayasaya aykırılıkları konusunda çalışmalar yapmak'' amacıyla Cezaevi İzleme   Komisyonu kurulmuştur.

 

25.09.2021
AV. NİZAM DİLEK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.