Kadın Hakları Komisyonu
Tarih: 19.11.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 3630

 KADIN HAKLARI  KOMİSYONU

 

Av. Özlem KAYA GEDİZ

Av. Sedef MERCAN TAYANÇ

Av. Engin GÜNEŞ

Av. Gülan GÖK

Av. Gülşah OBUT

Av. Ayşegül KESİCİ

                                              

 

 

 

 

 

 

                                                          

 
 
 
 
 
KADIN HAKLARI  KOMİSYONU
 

            Siirt Barosunun 08.10.2016 tarihli 9. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 11.11.2016 tarih ve 2016/146 sayılı kararıyla; ''Kadınların haklarını öğrenmeleri ve kullanmalarını sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü danışmanlık hizmeti verilmesi, Evrensel hukuk ölçeğinde, adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin belirlenmesi ve savunulması, Kadının insan hakları mücadelesine kamuoyu desteği sağlamak amacıyla, aynı amaca hizmet eden diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak eylem planları oluşturup uygulamaya konulması, Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda, uygulamadan doğan zorlukların giderilmesi amacıyla gerektiğinde hakim ve savcılarla temasa geçerek, emniyet görevlilerine, adli hekimlere yönelik broşür hazırlamak ve dağıtmak, Amaca uygun toplantılar, eğitim amaçlı çalışmalar, panel ve konferanslar düzenlemek, komisyonun amacı ve ilkleri doğrultusunda Baro Başkanlığını bilgilendirerek gerektiğinde basın açıklaması yapmak, TÜBAKKOM kuruluş amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürütülmesi, bu amaçla TÜBAKKOM  toplantılarına Siirt Barosunu temsilen katılınması'' amacıyla Kadın Hakları Komisyonu kurulmuştur.

 

12.12.2018
AV. NİZAM DİLEK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.