İnsan Hakları Komisyonu
Tarih: 19.11.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 3458

 

İNSAN HAKLARI   KOMİSYONU
 

Av. Serhat SİZER

Av. Selim GEZER

Av. Abdullah DÜNDAR

Av. Resul ŞEN

Av. Mücahit YÜKNÜ

Av. Aydın BEYTEKİN

Av. Muhammed CEYLAN

Av. Fatih KAYAR

                                              

 

 

 

 

 

 

                                              

 

           

 

 

 
 
 
 
 
İNSAN HAKLARI   KOMİSYONU

 

            Siirt Barosunun 08.10.2016 tarihli 9. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 11.11.2016 tarih ve 2016/146 sayılı kararıyla; İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası  hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak, hukuk alanına ve İnsan Hakları Hukuku'na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, Ulusal üstü planda hukuk ve insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, İnsan haklarına ilişkin konularda çalışmalar yapmak,  meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak, amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak'' amacıyla Staj Eğitim  Komisyonu kurulmuştur.

 

12.12.2018
AV. NİZAM DİLEK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.